ขมิ้นชัน สมุนไพร ต้านมะเร็ง

ขมิ้นชัน สมุนไพร ต้านมะเร็ง

ขมิ้นชัน สมุนไพร ต้านมะเร็ง จากงานวิจัยของ ม.มหิดล และ ร.พ. อภัยภูเบศน์ พบว่า • ขมิ้นชันมีฤทธิ์ ป้องกัน การเกิดมะเร็ง • ยับยั้ง การแพร่กระจายของเซลส์มะเร็ง • มีฤทธิ์ทำให้เซลส์มะเร็งตาย • ป้องกันการตายของเซลส์ปกติ เนื่องจากการฉายแสง ** ขมิ้นชันสามารถทานร่วมกับการฉายแสง...
ติดต่อโพธิ์พญา