พรมมิ แคปซูล

฿100.00

สมุนไพรพรมมิ Brahmi100% เพิ่มความจำ ต้านอัลไซเมอร์

1ซอง บรรจุ 100 แคปซูล

การศึกษาผลของพรมมิในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ อายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอกและได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพรมมิขนาด 300 และ 600 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานยาจริงมีความจำ มีการทรงตัวที่ดี มีความจำและสมาธิ รวมทั้งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าดีกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานยาหลอก โดยเห็นผลหลังจากรับประทานยา ติดต่อกัน 2 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ยังไม่พบข้างเคียงใดๆ และการศึกษาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-18 ปี โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิวันละ 1 แคปซูล (ประกอบด้วยสารสกัดพรมมิมาตรฐาน 225 มก.) นาน 4 เดือนพบว่า พรมมิผลช่วยเพิ่มพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กได้เมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เด็กสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder) รับประทานสารสกัดพรมมิ ขนาด 50 มก. (ประกอบด้วย bacosides 20%) วันละ 2 ครั้ง มีผลช่วยให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้น

ประโยชน์และสรรพคุณพรมมิ บำรุงสมอง เพิ่มความจำ เพิ่มความสงบ ทำให้อ่อนวัย เป็นยาอายุวัฒนะ ขับโลหิต แก้ไข้ ขับพิษร้อน ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท ขับพยาธิ แก้หืด แก้ร้อนในกระหายน้ำ ช่วยเพิ่มและฟื้นฟูความจำ ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ

ติดต่อโพธิ์พญา